Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ashake
ashake
[ə'∫eik]
tính từ
run (vì rét...)


/ə'ʃeik/

tính từ
run (vì rét...)

Related search result for "ashake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.