Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aseptic
aseptic
[,ei'septik]
tính từ
vô trùng, vô khuẩn
danh từ
chất vô trùng


/æ'septik/

tính từ
vô trùng, vô khuẩn

danh từ
chất vô trùng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.