Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ascorbic
ascorbic
[əs'kɔ:bik]
tính từ
(hoá học) Ascobic
ascorbic acid
axit ascobic (vitamin C)


/əs'kɔ:bik/

tính từ
(hoá học) Ascobic
ascorbic acid axit ascobic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.