Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asbestine
asbestine
[æz'bestin]
tính từ
bằng amiăng; giống amiăng
không đốt cháy được


/æz'bestin/

tính từ
bằng amiăng; giống amiăng
không đốt cháy được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.