Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
armoury
armoury
['ɑ:məri]
danh từ
kho vũ khí
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xưởng đúc vũ khí
bảo tàng vũ khí


/'ɑ:məri/

danh từ
kho vũ khí
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xưởng đúc vũ khí
bảo tàng vũ khí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "armoury"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.