Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
armour-plate
armour-plate
['ɑ:məpleit]
danh từ
tấm sắt bọc (tàu chiến, xe bọc sắt...)


/'ɑ:məpleit/

danh từ
tấm sắt bọc (tàu chiến, xe bọc sắt...)

Related search result for "armour-plate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.