Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
armenian


/ɑ:'mi:njən/

tính từ
(thuộc) Ac-mê-ni

danh từ
người Ac-mê-ni
tiếng Ac-mê-ni

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "armenian"
  • Words pronounced/spelled similarly to "armenian"
    arena armenian

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.