Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
argus-eyed
argus-eyed
['ɑ:gəs'aid]
tính từ
rất cảnh giác
rất tinh mắt


/'ɑ:gəsaid/

tính từ
rất cảnh giác
rất tinh (mắt)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "argus-eyed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.