Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
architect

architect
['ɑ:kitekt]
danh từ
kiến trúc sư
(nghĩa bóng) người làm ra, người xây dựng, người sáng tạo
to be the architect of one's own fortune
tự mình xây dựng cơ đồ; tự mình tạo ra cái số phận của mình


/'ɑ:kitekt/

danh từ
kiến trúc sư
(nghĩa bóng) người làm ra, người xây dựng, người sáng tạo
to be the architect of one's own fortumes tự mình xây dựng cơ đồ; tự mình tạo ra cái số phận của mình

Related search result for "architect"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.