Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aramaic
aramaic
[,ærə'meiik]
danh từ
tiếng Xy-ri


/,ærə'meiik/

danh từ
tiếng Xy-ri

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.