Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aquosity
aquosity
[æ'kwɔsiti]
danh từ
tính chất có nước


/æ'kwɔsiti/

danh từ
tính chất có nước

Related search result for "aquosity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.