Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-dumpling
apple-dumpling
['æpl,dʌmpliη]
danh từ
bánh bao nhân táo


/'æpl,dʌmpliɳ/

danh từ
bánh bao nhân táo

Related search result for "apple-dumpling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.