Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apollo





apollo
[ə'pɔlou]
danh từ, số nhiều Apollos
thần A-pô-lông, thần mặt trời (thần thoại Hy lạp)
(thơ ca) mặt trời, người đẹp trai


/ə'pɔlou/

danh từ, số nhiều Apollos
thần A-pô-lông, thần mặt trời (thần thoại Hy lạp)
(thơ ca) mặt trời, người đẹp trai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apollo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.