Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aphesis
aphesis
['æfisis]
danh từ
hiện tượng mất nguyên âm đầu (không phải trọng âm, ở một từ)


/'æfisis/

danh từ
hiện tượng mất nguyên âm đầu (không phải trọng âm, ở một từ)

Related search result for "aphesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.