Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apatetic
apatetic
[,æpə'tetik]
tính từ
(sinh vật học) nguỵ trang


/,æpə'tetik/

tính từ
(sinh vật học) nguỵ trang

Related search result for "apatetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.