Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antimonarchical
antimonarchical
[,æntimɔ'nɑ:kikəl]
tính từ
chống quân chủ


/'æntimɔ'nɑ:kikəl/

tính từ
chống quân chủ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.