Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anigh
anigh
[ə'nai]
phó từ & giới từ
gần


/ə'nai/

phó từ & giới từ
gần

Related search result for "anigh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.