Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
angustifoliate
angustifoliate
[æη,gʌsti'fouliit]
tính từ
(thực vật học) có lá hẹp


/æɳ,gʌti'fouliit/

tính từ
(thực vật học) có lá hẹp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.