Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
angina
angina
[æn'dʒainə]
danh từ
(y học) bệnh viêm họng
angina pectoris
(y học) chứng đau thắt ngực


/æn'dʤainə/

danh từ
(y học) bệnh viêm họng
angina pectoris (y học) chứng đau thắt ngực

Related search result for "angina"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.