Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ancient lights
ancient+lights
['ein∫ənt'laits]
danh từ
cửa sổ không thể bị nhà bên che khuất


/'einʃənt'laits/

danh từ
cửa sổ không thể bị nhà bên che khuất

Related search result for "ancient lights"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.