Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anasarca
anasarca
[,ænə'sɑ:kə]
danh từ
(y học) chứng phù toàn thân


/,ænə'sɑ:kə/

danh từ
(y học) chứng phù toàn thân

Related search result for "anasarca"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.