Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anarchy

anarchy
['ænəki]
danh từ
tình trạng vô chính phủ
tình trạng hỗn loạn


/'ænəki/

danh từ
tình trạng vô chính phủ
tình trạng hỗn loạn

Related search result for "anarchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.