Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anaclastics
anaclastics
[,ænə'klæstiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
khúc xạ học


/,ænə'klæstiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
khúc xạ học

Related search result for "anaclastics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.