Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amphipoda
amphipoda
[æm'fipədə]
danh từ
(số nhiều) (động vật học) bộ chân hai loại


/æm'fipədə/

danh từ
(số nhiều) (động vật học) bộ chân hai loại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amphipoda"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.