Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ambience
danh từ
môi trường, không khí của một địa điểmambience
['æmbiəns]
Cách viết khác:
ambiance
['æmbiəns]
như ambianceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.