Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amazement
amazement
[ə'meizmənt]
danh từ
sự kinh ngạc, sự sửng sốt, sự hết sức ngạc nhiên
to stand transfixed with amazement
đứng sững ra vì kinh ngạc
to be filled with amazement
hết sức kinh ngạc


/ə'meizmənt/

danh từ
sự kinh ngạc, sự sửng sốt, sự hết sức ngạc nhiên
to stand transfixed with amazement đứng sững ra vì kinh ngạc
to be filed with amazement hết sức kinh ngạc

Related search result for "amazement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.