Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amateurish
amateurish
['æmətəri∫]
tính từ
tài tử, nghiệp dư, không chuyên
không lành nghề, không thành thạo


/,æmə'təri:ʃ/

tính từ
tài tử, nghiệp dư, không chuyên
không lành nghề, không thành thạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amateurish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.