Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alternator

alternator
['ɔ:ltəneitə]
danh từ
(điện học) máy phát điện sinh ra dòng điện xoay chiều; máy dao điện(Tech) máy phát điện xoay chiều

/'ɔ:ltəneitə/

danh từ
(điện học) máy dao điện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.