Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alpenstock
alpenstock
['ælpinstɔk]
danh từ
(thể dục,thể thao) gậy leo núi (đầu bọc sắt)


/'ælpinstɔk/

danh từ
(thể dục,thể thao) gậy leo núi (đầu bọc sắt)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.