Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alms-house
alms-house
['ɑ:mzhaus]
danh từ
nhà tế bần


/'ɑ:mzhaus/

danh từ
nhà tế bần

Related search result for "alms-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.