Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
almightiness
almightiness
[ɔ:l'maitinis]
danh từ
tính toàn năng, quyền tối cao; sự có mọi quyền lực


/ɔ:l'maitinis/

danh từ
tính toàn năng, quyền tối cao; sự có mọi quyền lực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.