Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
almagest
almagest
['ælmədʒest]
danh từ
sách thiên văn (của Ptô-lê-mi); sách chiêm tinh; sách luyện giả kim


/'ælmədʤest/

danh từ
sách thiên văn (của Ptô-lê-mi); sách chiêm tinh; sách luyện giả kim

Related search result for "almagest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.