Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alfresco
alfresco
[æl'freskou]
phó từ & tính từ
ở ngoài trời
to live alfresco
sống ở ngoài trời
an alfresco feast
bữa tiệc ở ngoài trời


/æl'freskou/

phó từ & tính từ
ở ngoài trời
to live alfresco sống ở ngoài trời
an alfresco meal bữa cơm ăn ở ngoài trời

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.