Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alexin
alexin
[ə'leksin]
danh từ
(y học) chất alexin


/ə'leksin/

danh từ
(y học) chất alexin

Related search result for "alexin"
  • Words pronounced/spelled similarly to "alexin"
    alexin align

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.