Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alegar
alegar
['eiligɑ:]
danh từ
rượu bia chua
giấm rượu bia


/'eiligɑ:/

danh từ
rượu bia chua
giấm rượu bia

Related search result for "alegar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.