Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
airily
airily
['eərili]
phó từ
nhẹ nhàng, uyển chuyển
vui vẻ, vui nhộn
thảnh thơi, thoải mái, ung dung
hời hợt, thiếu nghiêm túc


/'eərili/

phó từ
nhẹ nhàng, uyển chuyển
vui vẻ, vui nhộn
thảnh thơi, thoải mái, ung dung
hời hợt, thiếu nghiêm túc

Related search result for "airily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.