Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-pocket
air-pocket
['eə,pɔkit]
danh từ
(hàng không) lỗ hổng không khí
(kỹ thuật) rỗ không khí, bọt khí (trong khối kim loại)


/'eə,pɔkit/

danh từ
(hàng không) lỗ hổng không khí
(kỹ thuật) rỗ không khí, bọt khí (trong khối kim loại)

Related search result for "air-pocket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.