Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-freighter
air-freighter
['eə,freitə]
danh từ
máy bay vận tải


/'eə,freitə/

danh từ
máy bay vận tải


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.