Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-cooling
air-cooling
['eə,ku:liη]
danh từ
sự làm nguội bằng không khí


/'eə,ku:liɳ/

danh từ
sự làm nguội bằng không khí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.