Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-cooled
air-cooled
['eəku:ld]
tính từ
được làm nguội bằng không khí


/'eəku:ld/

tính từ
được làm nguội bằng không khí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.