Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-conditioning
air-conditioning
['eəkən'di∫əniη]
danh từ
sự điều hoà không khí, sự điều hoà nhiệt độ


/'eəkən,diʃəniɳ/

danh từ
sự điều hoà không khí, sự điều hoà độ nhiệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.