Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-bridge
air-bridge
['eəbridʒ]
danh từ
(hàng không) cầu hàng không (đường bay giữa hai địa điểm)


/'eəbridʤ/

danh từ
(hàng không) cầu hàng không (đường bay giữa hai địa điểm)

Related search result for "air-bridge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.