Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-blast
air-blast
['eəblɑ:st]
danh từ
luồng không khí


/'eəblɑ:st/

danh từ
luồng không khí

Related search result for "air-blast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.