Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-balloon
air-balloon
['eəbə'lu:n]
danh từ
khí cầu


/'eəbə,lu:n/

danh từ
(như)[air bail]
khí cầu

Related search result for "air-balloon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.