Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aid man
aid+man
['eidmæn]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hộ lý


/'eidmæn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hộ lý

Related search result for "aid man"
  • Words pronounced/spelled similarly to "aid man"
    adman aid man

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.