Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ai đờikhẩu ngữ
Fancy
ai đời tờ báo lá cải như thế mà cô ta vẫn đọc fancy her reading such a rag!

[ai đời]
khẩu ngữ
fancy
ai đời tờ báo lá cải như thế mà cô ta vẫn đọc
fancy her reading such a rag!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.