Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ahead of time
ahead+of+time
thành ngữ time
ahead of time
sớm, trước thời hạnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.