Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ague-cake
ague-cake
['eigju:,keik]
danh từ
(y học) bệnh sưng lá lách do sốt rét


/'eigju:keik/

danh từ
(y học) bệnh sưng lá lách do sốt rét

Related search result for "ague-cake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.