Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aftertaste
aftertaste
['ɑ:ftəteist]
danh từ
dư vị


/'ɑ:ftəteist/

danh từ
dư vị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.