Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aero-engine
aero-engine
['eərou'endʒin]
danh từ
động cơ máy bay


/'eərou'endʤin/

danh từ
động cơ máy bay

Related search result for "aero-engine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.